Günümüzde yaşayan büyük dinler nelerdir

Günümüzde yaşayan büyük dinler nelerdir   İslamiyet: Peygamberi Hz. Muhammeddir. Kutsal kitabı Kuranı kerimdir. Müslümanların ibadet yerleri camiler ve mescitlerdir. Musevilik: Peygamberi Hz. Musadır. Kutsal kitabı Tevrattır. Mabetlerine Havra ve Sinagog denir. Din adamlarına Haham denir. Hristiyanlık: Peygamberi Hz İsadır. Kutsal kitabı İncildir. Hiristiyan din adamlarına rahip, papaz, keşiş ve …

Devamını Oku »

Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasasının adı nedir

Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasası olan anayasanın adı Teşkilatı Esasiye Kanunu‘dur.20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilmiştir.Bu anayasanın en büyük özelliği demokrasinin hakim olması ve “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” maddesidir.Bu anayasa çok yeterli olmasa bile Türkiye Cumhuriyeti bu anayasa üzerine şekillenmiştir.

Devamını Oku »

Belediye meclisinin görevleri nelerdir maddeler halinde

Belediye meclisinin görevleri Stratejik olarak kararlar alarak hizmet politikalarını geliştirmek. Belediye personeli ve çalışanlarını denetlemek. Bütçe hesabı ve bütçe kontrolü yapar. İmar ve iskan işlerinin onay ve ret işlemlerine bakar. Vergi ve harçların oluşturduğu gelir giderleri denetler. Yatırım ve kalkınma politikası oluşturur. Çevre düzenlenmesinde onay ve ret kararları verir. Yapılacak …

Devamını Oku »

Yasama yürütme yargı görev ve yetkisi kimlerdedir

Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisindedir. Yürütme görevi Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kuruluna aittir. Yargı görevini bağımsız mahkemeler yapmaktadır. Ülkemizde gerekli olan yasaların çıkartılmasını meclis yapmaktadır.Devletin çıkan kanunlar doğrultusunda çalışmalarını yapması gerekli icraatların yürütülmesi, devletin çalışması yürütme organı yani Cumhurbaşkanı başbakan ve bakanlar kurulu ile olmaktadır.Yargı organı ise bağımsız mahkemeler …

Devamını Oku »

Ormanları korumak için neler yapmalıyız

Ormanlar sadece ağaçlardan ibaret değildir.Birçok hayvanın da doğal yaşam alanı olan ormanları korumak için en büyük görev insanlara düşmektedir.Ormanların korunması için yapılması gerekenlerin başında; – Orman yangınlarını önlemek – Bilinçsiz ağaç kesimlerinin önlenmesi, – Yanan veya kesilen ağaçların yerine o coğrafyaya uygun ağaçların ekilmesi – Odunların yakacak olarak azaltılması için …

Devamını Oku »

Günlük hayatta en çok hangi toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz

İnsanların hayatlarında toplu taşıma araçları önemli bir yer tutmaktadır.Toplu taşıma araçları hem ekonomik olması hem de trafik yükünü azaltması bakımından önemlidir.İşe gidip gelmede, uzak yerlere giderken ulaşımın sağlanmasında kullanılmaktadır.En çok kullanılan toplu taşıma araçları arasında; – Tramvay – Metro – Belediye otobüsleri – Vapurlar – Özel halk otobüsleri – Metrobüs …

Devamını Oku »

Kişileştirme sanatı nedir özellikleri nelerdir

Kişileştirme (Teşhis)sanatı nedir özellikleri nelerdir İnsan dışı varlıklara insana ait özellikleri verme sanatına kişileştirme denir. Kişileştirme sanatının özellikleri Hayvanlara, bitkilere ve diğer canlılara hayali bir kişilik verip onları canlandırmaktır. Kişileştirme sanatı, duygusu ve konuşması olmayan canlı ve cansız varlıklara hareket ve konuşma özelliği vermektedir. Kişileştirme insan dışı varlıklara, gülme, konuşma, …

Devamını Oku »

Akü ile çalışan araçlar nelerdir

Akü ile çalışan araçlara örnekler Akü, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevren bir bir cihazdır. Günümüzde bir çok araçta akü ile çalışmaktadır. Akülü Arabalar Elektrikli Bisikletler Akülü engelli arabaları Bazı tarım araçları Akülü ışıldaklar Bazı iş makineleri

Devamını Oku »

Emniyet müdürlüğünün görevleri nelerdir

Emniyet müdürlüğünün görevleri Emniyet müdürlüğü genel emniyeti ve asayişi sağlamak. Asayiş ve emniyet ile ilgili hizmetlerin düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak. Asayiş suçları hakkında bilgi edinmek ve bu bilgileri değerlendirmek. Asayiş suçlarını önlemek ve suçla mücadelede yöntemleri belirlemek. Suçların oluşmasını önlemek için tedbirler almak. Asayiş suçuna karşı halkı, çocukları ve gençleri …

Devamını Oku »

Mikroplardan korunmak için neler yapmalıyız

Mikroplardan korunmak için neler yapmalıyız Gözle görünmeyen bizleri hasta eden mikroplardan korunmak için bazı önlemler almalı bazı temizlik kurallarına dikkat etmeliyiz. Hijyen kuralları Hijyen kurallarına dikkat etmek için ellerimizi sık sık yıkamalı, özellikle çocuklara ellerini ne zamanlar yıkamaları gerektiğini öğretmeliyiz. Evde ve işyerinde günlük temizlik alışkanlığı edinmeliyiz. Tuvaletlere dikkat etmeli …

Devamını Oku »

Tiyatro nedir özellikleri nelerdir

Tiyatro nedir özellikleri nelerdir Tiyatro, Dram, komedi, trajedi gibi sahnede oynamak ve canlandırmak üzere yazılmış edebi eserlere denir. Tiyatronun, pandomim, opera, skeç ve operet gibi dalları vardır. Tiyatronun özellikleri maddeler halinde Tiyatro seyirlik bir sanattır. Tiyatroda hareketler ve sözler uyum içindedir. Tiyatro bir kişi veya daha kalabalık kişiler tarafından canlandırılır. …

Devamını Oku »

Roman nedir özellikleri nelerdir

Roman nedir özellikleri nelerdir Roman fertlerin ve toplumların başından geçmiş veya geçmesi mümkün olayların ayrıntılı ve uzun anlatılan yazı türüne denir. Romanın özellikleri Roman hayatı ve insanı ilgilendiren her türlü konuyu işleyebilir. Romanda kişi ve çevre daha ayrıntılı betimlenir. Romanda olaylar daha ayrıntılı anlatılır. Romandaki kişi çokluğu daha fazladır. Roman …

Devamını Oku »