Depremlerin oluşturduğu yer şekilleri

Depremlerin oluşturduğu yer şekilleri Yer kabuğu katmanında türlü nedenlerle derin ve uzun çatlaklar oluşmuştur. Zamanla yeni Yer çatlaklar da oluşabilir. Fay denilen bu çatlaklar nedeniyle blok durumundaki büyük kaya kütleleri, magma üzerinde hareket eder. Bu blokların birdenbire ve değişik yönlerdeki hareketleri depremleri oluşturur. Yer altı sularının, toprak ve kayaları aşındırması …

Devamını Oku »

Hücre zarının yapısı ve görevleri

Hücre zarının yapısı ve görevleri Hücre zarının yapısı Ökaryot hücreler; zar, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere üç kısımda incelenir. Hücreyi çepeçevre saran ve hücreyi dış ortamdan ayıran yapıdır. Hücre zarı protein, lipit ve karbonhidrat moleküllerinden meydana gelmiştir. Hücre zarı esnek, canlı, şeffaf ve seçici geçirgendir. Saydamdır (Işığı geçirir). Toplam yükü …

Devamını Oku »

Kuran-ı Kerim niçin çoğaltılmıştır

İslam coğrafyası genişledikçe buralarda Kuranı Kerim ihtiyacı da ortaya çıkıyordu.Ayrıca değişik lehçelerde okunan Kuranın farklı anlamlara çekilmesini önlemek gerekiyordu.Tüm Müslümanların Kuranı Kerimi anlaması okuması için de Kuranın çoğaltılması gerekiyordu.Bu nedenle çoğaltılmıştır.

Devamını Oku »

Hz. Lokman’ın oğluna öğütleri nelerdir

Hz. Lokman’ın oğluna öğütleri Allah’a ortak koşma “Hani Lokman oğluna öğüt verirken demişti ki, ‘Oğlum (ey oğul!) Allah’a ortak koşma. Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür. Allah her yaptığını ortaya çıkarır “Oğlum, eğer yaptığın iş hardal tanesi kadar bile olsa ve bir taş içine girse, Allah onu ortaya çıkarır. …

Devamını Oku »

Göçmen ve mülteci kavramları nedir

Göçmen ve mülteci kavramları nedir GÖÇMEN: Kendi isteği ile bir ülkeden başka bir ülkeye yerleşmek amacı ile göç eden kişilere göçmen denir. MÜLTECİ: Irkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle …

Devamını Oku »

Abbasi devletinin yıkılma nedenleri nelerdir

Abbasi devletinin yıkılma nedenleri Abbasi Devleti Mutasım’ın ölümü ile zayıfladı ve Moğolların Bağdat’ı istilası ile yıkıldı. Selçukluların yıkılması ile koruyucuları ortadan kalktı. Şiilerin ve Emevilerin olumsuz çalışmalarından zarar gördü. Zayıflama döneminde fetihlerin durgun geçmesi nedeniyle ekonomi zayıfladı. Moğol Hükümdarı Hülagu’nun Bağdat’ı istilası ile Abbasi Devletinin yıkılmasına neden olmuştur.

Devamını Oku »

Kavimler göçünün sebepleri nelerdir

Kavimler göçünün sebepleri Büyük Hun Devletinin dağılması sonucunda nüfuslar başka yönetimlere katılmıştır ve bu nedenle de yoğun olan bu nüfus batıya doğru göç etmek zorunda kalmıştır. İdil ırmağının ortasına kadar gelip burada konaklayan Hunlar, bu bölgeye gelen kavimleri uzaklaştırmışlardır ve göç etmelerine neden olmuşlardır. Hunların göstermiş olduğu baskı nedeni ile …

Devamını Oku »

Kavimler göçünün sonuçları nelerdir

Kavimler göçünün sonuçları Roma İmparatorluğu 395’te ikiye ayrılmıştır. Göçlere dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu 476’da yıkılmıştır. Avrupa yüzyıla yakın bir süre karışıklıklar içerisinde kalmıştır. İlk çağ sona ermiş Orta Çağ başlamıştır. Avrupa’da dere beylik (feodalite) rejimi ortaya çıkmıştır. Barbar kavimlerin birbirleriyle ve Romalılarla kaynaşması sonucu yeni milletler ortaya çıkmıştır ve bunun …

Devamını Oku »

Pili kim icat etti

Pili kim icat etti Bilinen en eski insan yapısı piller, Bağdat Pilleridir. MÖ 250 ve M.S. 640 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Pillerin gelişimi, 1800 yılında İtalyan fizikçi Alessandro Volta tarafından geliştirilen Voltaik (Voltaic) pil icat edilmiştir. 1780 yılında yaptığı deneylerin sonuçlarını 1791’de açıklayan Galvani, “hayvansal elektrik” teorisini ortaya attı. …

Devamını Oku »

Noktalı virgül nerelerde kullanılır

Noktalı virgül nerelerde kullanılır Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. Örnek: Hırsımdan çıldırdım; bağırdım, ağladım, kendimden geçtim. Örnek:Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir. Örnek: At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

Devamını Oku »