Tarih

Milli mücadeleyi destekleyen cemiyetlerin genel ortak özellikleri nelerdir

Mondros Ateşkes Antlaşmasına ve işgallere bir tepki olarak ortaya çıkmışlardır. • Azınlıkların taşkınlıklarına karşı kurulmuşlardır. • Cemiyetlerin tabanını çoğunlukla eski İttihatçılar oluşturmuştur. • Cemiyetlerde “Türklük” duygusu ön plandadır. • Cemiyetler yalnız bulundukları bölgeleri kurtarmak için kurulmuş olup programları vatanın bütünlüğü özelliğini taşımazlar (Bölgesel amaçlarla kurulmuşlardır). • Genellikle basın ve yayın …

Devamını Oku »

Göktürk alfabesi nedir

Göktürk alfabesi Göktürk alfabesi diğer bir adı ile Orhun alfabesi Göktürkler tarafından kullanılan alfabedir. Göktürk alfabesi 38 harflidir. 4 ünlü ve 34 ünsüz harften oluşur. Sağdan sola doğru yazılır. Türklerin kullandığı ilk alfabe olarak bilinir. Göktürk alfabesi ile yazılmış yazıtlar bulunmaktadır. Günümüzde bulunan en büyük yazıtlar Göktürkler tarafından dikilen ve …

Devamını Oku »

17. Yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri nelerdir

17. Yüzyıl Islahatlarının genel özellikleri 17. yüzyıl ıslahatları gerçek anlamda amacına ulaşamamış ve Osmanlı Devletinin duraklamasına çözüm olamamıştır. – Islahatlarda genel olarak Avrupa örnek alınmamıştır. – Yönetim, hukuk ve teknik alanlarda ıslahat yapılmamıştır. – Islahatların ağırlık noktasını ordu ve ekonomi oluşturur. – Yeniçeri, ulema ve halkın tepkisi ile karşılaşmıştır. – …

Devamını Oku »

Güney cephesinde kimlerle savaştık

Güney cephesinde kimlerle savaştık Urfa, Antep ve Maraş bölgesi İngilizler, daha sonar Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Halk, Fransızların Ermenileri kışkırtmaları ile yapılan katliamlar karşısında direnişe geçmiştir. Maraş ve Urfa TBMM açılmadan kurtarılmış, Antep bir yıllık bir kuşatmadan sonra düşmüştür. Çukurova bölgesinde de bazı mücadeleler yapılmıştır. Sivas Kongresinde alınan kararla güneyde …

Devamını Oku »

Coğrafi keşiflerin ekonomik alandaki sonuçları nelerdir

Coğrafi keşiflerin ekonomik alandaki sonuçları Coğrafi keşiflerin olması Osmanlı devletinin ekonomik olarak zayıflamasına neden olmuştur. 1. İpek ve Baharat yolları önemini kaybetti yerine Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar (Lizbon,Amsterdam,Rotterdam ve Londra) önem kazandı. 2. Yeni bulunan ülkelerden Avrupa’ya bol miktarda altın ve gümüş girdi. 3. Avrupalılar bilinmeyen birçok bitki ve hayvan …

Devamını Oku »

Rönesans’ın İtalya’da başlamasının nedenleri nelerdir

Rönesans’ın İtalya’da başlamasının nedenleri Rönesans hareketleri İtalya’da başlamıştır.Rönesans yeniden doğuş anlamına gelmektedir.15 ve 16 yüzyılda başlayan bu hareket zamanla tüm Avrupa’ya yayılmıştır.Rönesans hareketleri İtalya savaşları, ticari ilişkiler, üniversiteler ve Papayı ziyarete gelenler aracılığı ile diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. 1. Ticaret hacminin fazlalığından dolayı Burjuva sınıfının daha etkin olması 2. Antik …

Devamını Oku »

Osmanlı hukuk sisteminin temel dayanakları nedir

Osmanlı hukuk sisteminin temel dayanakları Osmanlı’da hukuk istemi Şer-i Hukuk ve Örfi Hukuk olmak üzere ikiye ayrılırdı. Şer-i Hukuk: Kaynaklarını Kuran, Hadis, İcma ve Kıyas’ın oluşturduğu sistemdi. Sadece Müslümanlara uygulanır, Müslüman olmayanlar kendi dini kurumlarında yargılananlardı. İstanbul Kadısı’na “İstanbul Efendisi” denmekte, en yüksek rütbeye sahipti. Örfi Hukuk: Şer-i Hukuka aykırı …

Devamını Oku »

Osmanlı Devleti’nde vakıfların sağladığı yararlar

Osmanlı Devlet’inde vakıfların sağladığı yararlar Kurulan vakıflar sayesinde birçok yoksul, fakir fukara ve yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçları karşılanarak toplumsal barış ve dayanışma sağlanmıştır. Vakıflar aracılığı ile hastaneler kurularak halkın sağlık sorunlarının giderilmesi sağlanmıştır. Eğitim ve kültür faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesi sağlanmıştır. Vakıflar tarafından kurulan kervansaraylar sayesinde ticari faaliyetlerin gelişmesi sağlanmıştır. …

Devamını Oku »

Abbasi devletinin yıkılma nedenleri nelerdir

Abbasi devletinin yıkılma nedenleri Abbasi Devleti Mutasım’ın ölümü ile zayıfladı ve Moğolların Bağdat’ı istilası ile yıkıldı. Selçukluların yıkılması ile koruyucuları ortadan kalktı. Şiilerin ve Emevilerin olumsuz çalışmalarından zarar gördü. Zayıflama döneminde fetihlerin durgun geçmesi nedeniyle ekonomi zayıfladı. Moğol Hükümdarı Hülagu’nun Bağdat’ı istilası ile Abbasi Devletinin yıkılmasına neden olmuştur.

Devamını Oku »

Kavimler göçünün sebepleri nelerdir

Kavimler göçünün sebepleri Büyük Hun Devletinin dağılması sonucunda nüfuslar başka yönetimlere katılmıştır ve bu nedenle de yoğun olan bu nüfus batıya doğru göç etmek zorunda kalmıştır. İdil ırmağının ortasına kadar gelip burada konaklayan Hunlar, bu bölgeye gelen kavimleri uzaklaştırmışlardır ve göç etmelerine neden olmuşlardır. Hunların göstermiş olduğu baskı nedeni ile …

Devamını Oku »

Kavimler göçünün sonuçları nelerdir

Kavimler göçünün sonuçları Roma İmparatorluğu 395’te ikiye ayrılmıştır. Göçlere dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu 476’da yıkılmıştır. Avrupa yüzyıla yakın bir süre karışıklıklar içerisinde kalmıştır. İlk çağ sona ermiş Orta Çağ başlamıştır. Avrupa’da dere beylik (feodalite) rejimi ortaya çıkmıştır. Barbar kavimlerin birbirleriyle ve Romalılarla kaynaşması sonucu yeni milletler ortaya çıkmıştır ve bunun …

Devamını Oku »

Misakı Milli kanunları nerede kabul edilmiştir

Misakı Milli kanunları nerede kabul edilmiştir Erzurum ve Sivas kongrelerinde ortaya çıkan bu kararlar, İstanbul’da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920’de oy birliği ile kabul edilmiş ve 17 Şubat’ta kamuoyuna açıklanmıştır.

Devamını Oku »