Başlangıç / Dini Konular

Dini Konular

Orucu bozan durumlar neledir

Orucu bozan durumlar Bilerek yiyip içmek. Ağızdan sprey kullanmak. Burundan sıvı ilaç kullanmak. Ağızdan kar ve yağmur suyunun kaçması. Vücuda şırınga ile ilaç vermek. Sigara içmek. Tütün ve tütsü gibi dumanı tüten şeylerin dumanını içine çekmek. Cinsi münasebette bulunmak. Kulak içine ilaç damlatmak. Bilerek ağız dolusu kusmak. Diş arasında kalan …

Devamını Oku »

Günümüzde yaşayan büyük dinler nelerdir

Günümüzde yaşayan büyük dinler nelerdir   İslamiyet: Peygamberi Hz. Muhammeddir. Kutsal kitabı Kuranı kerimdir. Müslümanların ibadet yerleri camiler ve mescitlerdir. Musevilik: Peygamberi Hz. Musadır. Kutsal kitabı Tevrattır. Mabetlerine Havra ve Sinagog denir. Din adamlarına Haham denir. Hristiyanlık: Peygamberi Hz İsadır. Kutsal kitabı İncildir. Hiristiyan din adamlarına rahip, papaz, keşiş ve …

Devamını Oku »

Nafile oruç nedir

Nafile oruç nedir Nafile oruç ne zaman tutulur Nafile oruç nasıl tutulur. Farz ve vacip olan oruçların dışında tutulan oruçlar nafile oruç olarak adlandırılır.Daha önce namaz çeşitlerinde belirtildiği gibi nafile, gereksiz anlamına değil, farz ve vacip olanın dışında, kısaca gerekenin dışında yapılan anlamına gelir. Daha fazla sevap kazanmak maksadıyla yapıldığı …

Devamını Oku »

İsra ve Miraç olayı nedir kısaca

İsra ve Miraç olayı nedir Kelime anlamı olarak İsra, gece yürüyüşü, gece yolculuk etmektir. Miraç ise yükselmek, yükseğe çıkmak manalarına gelmektedir. İsra ve Mirac hadisesi, Resul-i Ekrem Efendimizin (s.a.v) peygamberliğinin on ikinci yılında, Mekke’de gerçekleşmiştir. İsra ve Miraç olayı şu şekilde gerçekleşmektedir. Receb ayının 27. Gecesi Allah Azze ve celle’nin …

Devamını Oku »

Hz Alinin hayatı kısaca

Hz Alinin hayatı Hz Ali kimdir hakkında bilgi Hz. Ali (as) hicretten 23 yıl önce Receb ayının on üçüncü gününde Mekke´de Kabe´nin içinde dünyaya geldi. Babası Ebu Talib annesi Esat Kızı Fatime´dir. 6 yaşında iken Peygamberimiz onu kendi evine götürdü. Terbiye ve himayesini bizzat kendisi üstlendi. Hz. Ali (as) Peygambere …

Devamını Oku »

Hz Yusufun Hayatı

Hz Yusuf’un Hayatı Hz Yusuf’un Kimdir Hz Yusuf’un hakkında kısa bilgi Kuran’da adı geçen İsrail peygamberlerinden biri olan Hz. Yusuf Kuran’da adı geçen peygamberlerden birisi olup, Yakub Peygamberin oğludur. Nesebi Hz. İbrahim’e kadar varır. Kur’ân-ı Kerim’de kendi adını taşıyan bir sure vardır. Tamamı 111 âyet olan bu surenin 98 ayeti …

Devamını Oku »

Hz İbrahim’in Hayatı kısaca

Hz İbrahim kimdir özet Hz İbrahim yaşamı hakkında kısa bilgi Kur’ân-ı kerîm’de ismi bildirilen peygamberlerden,ülülazm adı verilen altı peygamberden biridir. Keldânî kavmine gönderilmiştir. Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmdan sonra peygamberlerin ve insanların en üstünüdür. Allahü teâlâ ona Halîlim (dostum) buyurduğu için Halîlullah veya Halîlürrâhmân olarak bilinir. Babası mümin olan Târûh olup,annesi Emine’dir. …

Devamını Oku »

Hz Ömerin hayatı kısaca

Hz Ömerin hayatı Hz. Ömer, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ölümünden sonra İslam toplumunun başına geçen ikinci halifedir. Hz. Ömer, Hz. Muhammed’in bağlı olduğu Mekke’nin Kureyş kabilesinin Beni Adiyy ailesindendi. Babası kabileler arasındaki sorunları çözmesiyle tanınmıştı. Hz. Ömer de bir süre bu görevi yürüttü. Cesareti ve yiğitliğiyle ün salmıştır. 642′de İskenderiye’yi alan …

Devamını Oku »

Hangi Kitap Hangi Peygambere gönderilmiştir

Hangi Kitap Hangi Peygambere gönderilmiştir Dört kutsal kitap hangi peygambere inmiştir Tevrat Tevrat İbranîce bir kelime olup “kanun, şeriat ve öğreti” anlamlarına gelir. İbranice yazılmış bir kutsal kitaptır. Tevrat Hz. Musaya indirilmiştir.  Hz. Musa aracılığı ile İsrailoğullarına gönderilmiştir. Tevrat’ın asıl nüshası kaybolunca, Yahudi din bilginleri tarafından kaleme alınan Tevrat nüshaları …

Devamını Oku »

Rahman ve Rahim ne demektir

Rahman ve Rahim ne demektir RAHMAN Rahman, İyilere ve kötülere dünyadaki bütün yaratıklara rızk ve sayısız nimetler veren demektir. Rahman, ismi Kur’anı Kerimde 57 defa geçmektedir. Rahman, ismi kullarından hiç birine verilmez. RAHİM Rahim, Ahirette yalnız Müslümanlara merhamet eden anlamına gelmektedir. Rahim, ismi ise 115 defa tekrarlanmıştır. Rahim, ise insanlara …

Devamını Oku »

İlk Müslüman olanlar kimlerdir

İlk Müslüman olanlar kimlerdir İslamı il kabul ederek Müslüman olan Peygamber efendimizin eşi Hatice dir. Onu, Hz. Muhammedin (s.a.v) amcasının oğlu Hz. Ali takip etti. Yakın arkadaşı olan Hz. Ebubekir Daha sonra evlatlığı Zeyd Bin Harise il Müslüman olan kişilerdir. Diğer Müslüman olan kişiler ise Talha bin Ubeydullah, Zübeyr bin …

Devamını Oku »

Hz. Osmanın hayatı kısaca

Hz. Osman’ın hayatı Dört Büyük Halife’nin üçüncüsü olan Hazreti Osman (ra) 644 yılından 656’daki refahatına kadar, 12 yıl boyunca, halifelik görevini en iyi bir şekilde icra etmiştir. Dört Büyük Halife’den en uzun süre halifelik yapan Hazreti Osman (ra) olmuştur. Hazreti Osman İslama teslim olan ilk sahabilerdendir. Aynı zamanda peygamberi efendimizin damadıdır. …

Devamını Oku »